Inspecties en Onderhoud

Om installaties op een goede en veilige manier te kunnen gebruiken is het verstandig om deze periodiek te inspecteren. Bij woningen is het vaak geen verplichting, echter in een gebouw waar personeel werkt is dat wel verplicht.

Nieuwe installaties die door ons worden gerealiseerd bevatten bij oplevering tekeningen van de installaties en een inspectierapport. De hele installatie worden dan geïnspecteerd en gerapporteerd.

Wist u dat:

  • Bij oplevering van een nieuwe installatie een inspectie moet worden uitgevoerd en dit middels een rapport aan de eindgebruiker moet worden overlegd?
  • Bij diverse kleinere wijzigingen aan de installatie (bijvoorbeeld vervangen van de groepenkast) ook een inspectie vereist is?
  • De elektrotechnische installatie van een gebouw, waarin personeel werkzaam is, de installatie periodiek geïnspecteerd moet worden?
  • Handgereedschap, maar ook andere elektrische apparaten waar personeel mee werkt, periodiek geïnspecteerd moeten worden?
  • Noodverlichting en vluchtwegdetectie jaarlijks geïnspecteerd en getest moet worden?

Bovenstaande zijn geen aanbevelingen, maar normen die door de wet worden aangewezen om uitgevoerd te worden.

Deze inspecties en rapportages, evenals het onderhouden van noodverlichtingsinstallatie kunnen wij voor u uitvoeren.

Bij installaties die door ons worden gerealiseerd bieden wij vrijblijvend een onderhoudscontact aan met een jaarlijkse quickscan. Dit is ook mogelijk bij installatie die door derden zijn gerealiseerd. Een goed beheer van de installaties kan veel problemen voorkomen. De foto’s spreken voor zich.